Fremtidens energi er grøn

Dialog og løsninger

Når vi udvikler vores sol- og vindprojekter, er vi ikke kun drevet af at bidrage til den grønne omstilling. Vi er i lige så høj grad optaget af, hvordan vores projekter kan skabe mest mulig værdi for det lokale område.

For os handler det om at være løsningsorienteret, og vi ved, at der er mange interesser, der skal varetages, når projekterne skal gribes rigtigt an. Det gælder naboer, lodsejere, kommune og myndighedsinstanser.

Onshore vind­mølle­parker

Vores koncept går ganske enkelt ud på, at vi lejer eller opkøber din jord, udvikler, opfører og drifter vindmølleparker.
Det betyder, at du ikke skal tænke på omkostninger til vedligeholdelse og strømsalgsaftaler – men kan bruge dine penge og din tid til at udvikle din kerneforretning.

Vi tilbyder:

 • Projektudvikling inden for vindenergi og hybrid (vind og sol)
 • Opførelse af projektet
 • Drift af vindmølleparker

Overvejer du at udnytte et større jordareal til produktion af vindenergi, så lad os tage en uforpligtende snak om potentialet og dine muligheder. Kontakt os

Solcelleanlæg

I vores solenergiprojekter udvikler vi større solcelleparker og -anlæg og sælger den producerede strøm til borgere eller virksomheder. Vi installerer vores solcelleprojekter på landjord og på store industrielle tagarealer under de rette forhold.

Vi tilbyder: 

 • Projektudvikling inden for solenergi og hybrid (vind og sol)
 • Opførelse af projektet
 • Drift af anlægget

Overvejer du at udnytte dit jordareal eller tagareal til produktion af solenergi, så lad os tage en uforpligtende snak om potentialet og dine muligheder. Kontakt os

Drift af vind­mølle­parker

Vores asset management team varetager driften og den tekniske administration af vores vindmølleparker. Et komplekst område der kræver stor viden og erfaring – kombineret med indsigt i de gældende lovkrav, der skal efterleves på området.

Vi varetager:

 • Daglig overvågning
 • Rapportering af elproduktion
 • Fejlmeldinger ved uregelmæssigheder
 • Serviceaftaler og vedligeholdelse
 • Forsikringsaftaler
 • Leverandørforhandlinger
 • Inspektioner