Vi skapar grön el med bra energi

En grön mission

TOWII Renewables är ett energiföretag fött för att skapa grön el. Det ligger i vår DNA att projektera, bygga och driva landbaserade vindkraftsparker och solcellsanläggningar på marken och på tak, och vårt mål är att uppföra minst 1 GW fram till 2030.

Ambitionen är att skapa hållbara energiprojekt både i Danmark och internationellt med tydlig lokal förankring och samspel. Därför skapar vi gröna energiparker genom att säkerställa god energi genom hela projektet.

Formad av vind och sol

I TOWII Renewables vill vi skapa mer grön energi med framtida säkrade vind- och solparker av hög kvalitet. Vi bygger på en lång dansk tradition av förnybar energi, och vi vågar gå i spetsen och prioritera bra lösningar.

Vår verksamhet grundar sig på erfarenhet och en bred kunskap om energi, där vi arbetar med olika kombinationer när vi ansluter till framtidens energimarknader. Här finns inga standardlösningar. Varje projekt skapas från grunden och anpassas till aktuella förhållanden.

En stark laginsats

Hos TOWII Renewables förenar vi våra olika kompetenser och specialistkunskaper i en gemensam hängivenhet till den gröna omställningen. Som ett team arbetar vi alla målinriktat för att förverkliga visionen – och varje insats räknas!

Lär känna oss – följ på LinkedIn

Nyheter

Vindkraftsprojekt Hirvivaara

Vindkraftsprojekt Hirvivaara

Mot bakgrund av den stora ökningen av elbehovet i norra Sverige är områden i östra Norrbotten intressanta att undersöka inför en etablering av vindkraft. Projektområdet har bra...

läs mer