Framtidens energi är grön

Formad av vind och sol

När vi utvecklar våra sol- och vindprojekt drivs vi inte enbart av att bidra till den gröna omställningen. Vi är minst lika måna om hur våra projekt kan skapa bästa möjliga värde för det lokala området.

För oss handlar det om att vara lösningsorienterade. Vi är väl medvetna om att det finns många intressen som måste beaktas när man drar igång ett projekt. Det gäller grannar, markägare, kommuner och myndigheter.

Landbaserade vindkraftsparker

Vårt koncept går helt enkelt ut på att vi arrenderar er mark, där vi sedan utvecklar, anlägger och tar vindkraftsparker i drift.

Det innebär att du inte behöver tänka på omkostnaderna för underhåll och elavtal, utan kan lägga dina pengar och din tid på att utveckla din kärnverksamhet.

Vi erbjuder:

 • Projektutveckling inom vindenergi och hybrid (vind och sol)
 • Genomförande av projektet
 • Drift av vindkraftsparker

Funderar du på att utnyttja ett större markområde för att producera vindenergi? Låt oss ta ett snack utan förpliktelser om potentialen och dina möjligheter. Kontakta oss

Solcellsanläggning

I våra solenergiprojekt utvecklar vi större solcellsparker och -anläggningar, vilka producerar el som vi sedan säljer till privatpersoner eller företag. Vi installerar våra solcellsprojekt på mark och på stora industritak under rätt förhållanden.

Vi erbjuder:

 • Projektutveckling inom solenergi och hybrid (vind och sol)
 • Genomförande av projektet
 • Drift av anläggningen

Funderar du på att utnyttja ditt markområde eller dina takytor för att producera solenergi? Låt oss ta ett snack utan förpliktelser om potentialen och dina möjligheter. Kontakta oss

Drift av vindkraftsparker

Vårt team för anläggningsoptimering tar hand om driften och den tekniska förvaltningen av våra vindkraftsparker. Ett komplext område som kräver omfattande kunskaper och bred erfarenhet – i kombination med kännedom om gällande lagkrav som måste efterlevas på området.

Vi tar hand om:

 • Daglig övervakning
 • Rapportering av elproduktion
 • Felrapportering vid avvikelser
 • Serviceavtal och underhåll
 • Försäkringsavtal
 • Leverantörsförhandlingar
 • Inspektioner