Solenergi kan vara ditt nästa gröna initiativ.

Letar ditt företag efter gröna affärsmöjligheter?

Är du en av de företag som vill visa grönt ledarskap och stärka din gröna företagsprofil, kan det vara fördelaktigt för dig att överväga att installera solceller antingen på ditt eget takområde (över 10 hektar) eller på en större markyta (över 50 hektar). På så sätt kan du självförsörja ditt företag eller byggnad med energi och utnyttja det gröna potentialen maximalt.

Vi erbjuder olika samarbetslösningar beroende på ditt företags intressen och krav.

Låt oss ta ett snack utan förpliktelser om vilken potential solceller kan ha för just ert företag. Kontakta oss

Johan Ehrlin
Head of Project Development
joeh@towii.com
+46 709 21 92 78