Integritetspolicy

När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att uppgifter om dig samlas in bör du rensa dina cookies (se vägledning) och undvika att använda webbplatsen framöver. Nedan beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med insamlingen och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, upprätta statistik och visa riktade annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det går att rensa och blockera cookies. Se vägledning: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Om du rensar eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och bli mer frekventa. Det finns även en risk att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att du inte kommer åt visst innehåll.

Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter: Det sker t.ex. vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande kategorier av uppgifter: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, vistelseort samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen lämnar ditt samtycke och själv anger uppgifterna behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och betaluppgifter. Det sker generellt i samband med att ett konto skapas eller vid köp.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter används endast för ändamålet med insamlingen, och raderas när detta ändamål inte längre finns eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter oavsiktligen eller olovligen raderas, offentliggörs, förloras, skadas eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar, t.ex. att skicka nyhetsbrev. Därutöver använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringstid
Uppgifterna sparas under den tidsperiod som är tillåten enligt lag, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Hur lång perioden är beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om och ändamålet med lagringen. Det går därför inte att ange en generell tidsram för när uppgifter raderas.

Överföring av uppgifter
Uppgifter om hur du använder webbplatsen, vilka annonser som visas för dig och som du ev. klickar på, vistelseort, kön och ålder m.m. överlämnas till tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet ”Cookies”. Uppgifterna används i annonseringssyfte.

Vi använder därutöver en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast uppgifter å våra vägnar och får inte använda dem för egna ändamål.

Överföring av personuppgifter som namn och e-postadress m.m. sker endast efter att du gett ditt samtycke. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i andra länder som kan tillgodose adekvat skydd för dina personuppgifter.

Tillgång och klagomål
Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i ett allmänt använt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst invända mot att uppgifter används. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att personuppgifter som rör dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta ska ske till: contact@towii.com. Om du vill lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet.
Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du skicka en begäran till ovannämnda e-postadress.

Ansvarig utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

TOWII Renewables A/S
Havneparken 4, 1. sal
7100 Vejle, Danmark
contact@towii.com