Mot bakgrund av den stora ökningen av elbehovet i norra Sverige är områden i östra Norrbotten intressanta att undersöka inför en etablering av vindkraft. Projektområdet har bra vindlägen med stor potential.    Sveriges framtida elbehov är stort, inte minst i norr. Med stora industrisatsningar från aktörer såsom LKAB, SSAB, H2 Green Steel och Hybrit, förväntas elbehovet i...

läs mer