Vilka är vi?

Det mest lokalt engagerade grönt energibolaget

Vår vision är att bli det mest lokalt engagerade gröna energibolaget. Denna vision bygger på verksamhetens affärsmål: att projektera, bygga och driva landbaserade vindkraftsparker och solcellsanläggningar på marken och på tak, och vårt mål är att uppföra minst 1 GW fram till 2030.

Som en aktiv partner i den gröna omställningen bidrar TOWII Renewables till de danska målen om elektrifiering, 80% minskning av växthusgaser fram till 2030, och det slutliga målet att bli helt fossilfria som samhälle år 2050. Det kräver mycket förändring.

Progress tillsammans

När vi utvecklar våra energiprojekt drivs vi inte bara av att bidra till den gröna omställningen. Vi är lika mycket engagerade i hur våra projekt kan skapa mest möjligt värde för det lokala området, naturen och biodiversiteten.

En viktig princip för oss är solidarisk delning, eftersom gröna framsteg och projektets framgång kräver gemensamt samförstånd. Med oss får du en lyhörd och lösningsorienterad partner som, genom öppen dialog och transparenta processer, tar ansvar för de lokala förhållandena och arbetar för att skapa starka relationer med markägare, grannar och andra involverade parter.

Stark grund med långsiktiga intressen

TOWII Renewables är en internationell joint venture mellan danska EWII och japanska Tokyo Gas, båda företag inom försörjningssektorn med en historia på över 100 år. Önskan att spela en aktiv roll i samhället och den gröna omställningen, kombinerat med långsiktiga intressen, ger energi till vår gemensamma värdegrund.

Det är just bakgrunden som försörjningsföretag, som vi ser som en av våra stora fördelar. Vi har alltid arbetat lokalt och förstår att utbyggnaden av energisystemet, vare sig det gäller elnätet, värmesystemet, fibernätet eller vindkraft och solceller, måste vara förankrad lokalt.

Styrelsen

Oliver Wolgast, CEO
olwo@towii.com
+45 24 42 92 83

Yusuke Odate, CFO
yuod@towii.com
+45 30 90 00 56

Søren Kjær, CDO
sokj@towii.com
+45 28 35 73 21

Hiroyuki Nagasaki, CSO
hina@towii.com
+45 30 90 00 55