Överväger du ett vindkraft- eller solcellprojekt?

Äger du ett större markområde?

Vill du bidra till den gröna omställningen, och äger ett större lämpligt markområde på tillräckligt avstånd från övriga bostadsfastigheter? Då kan du överväga att frigöra din mark för produktionen av förnyelsebar energi i form av vindkraftverk eller solcellsanläggningar.

Vi hjälper dig att beräkna om marken är lämplig för solceller eller vindkraftverk, och vilken grön energiform som är mest lönsam för dig.

Vårt koncept går helt enkelt ut på att vi arrenderar er mark, där vi sedan utvecklar, anlägger och tar vindkraftsparker och solcellsanläggningar i drift. Det innebär att du inte behöver tänka på omkostnaderna för underhåll och elavtal, utan kan lägga dina pengar och din tid på att utveckla din kärnverksamhet.

Låt oss ta ett snack utan förpliktelser om potentialen för solceller eller vindkraftverk på din mark. Kontakta oss

Johan Ehrlin
Head of Project Development
joeh@towii.com
+46 709 21 92 78