Tillsammans för den gröna omställningen.

Är du beslutsfattare i en kommun?

När vi utvecklar våra vindkrafts- och solcellsprojekt har vi omfattande erfarenhet av att samarbeta med många olika intressenter; markägare, grannar i området, andra lokala och relevanta parter och inte minst myndigheter, inklusive den berörda kommunen.

Vi har stor erfarenhet av att visualisera projektet och djup kännedom om de många hänsyn som måste tas i omfattande projekt som dessa. Samtidigt har vi stort intresse av ett gott samarbete med förvaltningen för att säkerställa att projektplanering och process blir inkluderande och samordnad med de relevanta kommunala parterna.

Önskar er kommun en dialog om utvecklingsmöjligheter och eventuellt samarbete kring vindkrafts- och solcellsprojekt för att förverkliga er klimaplan och insatser som stödjer den gröna omställningen i just er kommun? Låt oss ha en förutsättningslös diskussion om potentialen och era möjligheter.

Vi står gärna till tjänst för frågor och dialog med relevanta utskott och beslutsfattare i er kommun. Kontakta oss

Johan Ehrlin
Head of Project Development
joeh@towii.com
+46 709 21 92 78