Vi inbjuder till en bra dialog

Är du granne till en kommande energipark?

Ofta är boende i hushåll nära byggandet av större vindkraftsparker och solcellsanläggningar avvaktande mot projektet i början. Särskilt stora är frågor om olägenheter, värdeminskning av bostaden, värdet för lokalsamhället och kompensation.

Vi strävar alltid efter att ha en tidig och löpande dialog med grannarna, där vi bjuder in till grannmöten under projektets gång. Här lägger vi vikt vid att sätta perspektiv på saker och ting. Å ena sidan informerar vi om den kunskap vi har om den nödvändiga utvecklingen av gröna energiprojekt, statens planer och lagens krav på projekten. Å andra sidan berättar vi om vårt eget koncept, som tar hänsyn till grannarna och skapar lokal värdeskapande.

Vill du ha svar på frågor som kommande granne till en av våra parker är du välkommen att kontakta oss.

Johan Ehrlin
Head of Project Development
joeh@towii.com
+46 709 21 92 78