Uppstart i Sverige är det första steget i internationell riktning

01/08/2023

Från 1 augusti startar TOWII Renewables i Sverige. Detta görs i och med etableringen av ett svenskt dotterbolag och anställningen av Johan Ehrlin som Senior Projektutvecklare med ansvar för att bygga och utveckla företagets svenska projektpipeline.


En tydlig ambition för internationalisering

”TOWII Renewables har sedan bolagets start haft en tydlig ambition att etablera sig på marknader utanför Danmark. Den internationella utsikten är initialt inriktad på att utveckla vindkrafts- och solcellsparker i Norden, men på längre sikt kommer även andra marknader i övriga Europa att vara intressanta. Vår uppstart i Sverige sker därmed som ett första steg i internationell riktning”, säger vd Oliver Wolgast.

Med anställningen av Johan Ehrlin lyckas vi anställa en erfaren projektutvecklare som delar samma synsätt på ett bra projekt som vi: I nära dialog med tomtägaren och framförallt grannar. Jag är väldigt glad att Johan har valt TOWII som sitt nästa steg i karriären och ser fram emot ett riktigt bra samarbete”, avslutar Oliver Wolgast.

Johan Ehrlin tillägger till nyheten: ”Jag ser anställningen på TOWII som ett naturligt steg att utveckla mig själv i synergi med TOWII och den satta affärsplanen. Rollen i sig är en ny utmaning och mycket intressant för att få möjligheten att bygga upp en organisation i en ny gren av TOWII.  Känns riktigt bra att komma igång  och det finns mycket bra personer med bred erfarenhet i den Danska organisationen för att få stöd och utbyta idéer”.

TOWII Renewables Sweden AB har adress: Trädgårdsgatan 6, 452 31 Strömstad.

Bakgrund

TOWII Renewables, som ägs av Tokyo Gas och EWII, etablerades i mars 2022, och är ett strategiskt samarbete för att göra Danmark och Triangelområdet starkare inom exportområdet.

Företaget siktar på att utveckla totalt 1 GW förnybar energi till 2030 och kommer att växa till 40 anställda över tiden.

Läs mer i dansk pressnyhet 19/5/2022: EWII i joint venture med japansk energi-gigant

Oliver Wolgast, CEO
olwo@towii.com
+45 24 42 92 83